PRIVACY

1.     Initiatiefnemer
Initiatiefnemer Cyclis Bike Lease, gelegen te 39A/1.02 Hendrik Van Veldekesingel, 3500 Hasselt, is een leasemaatschappij die fietsen aanbiedt aan bedrijven en hun medewerkers in het kader van mobiliteit en flexibele verloning. www.cyclis.be

2.     Doel van de campagne
Zoveel mogelijk mensen motiveren om op donderdag 27 april naar het werk te fietsen of als ze van thuis uit werken, een fietstochtje te maken.

3.     Doel van de website
Het doel van de website is om inschrijvingen te registreren en hier ook informatie uit te halen: vanwaar vertrekken de fietsers en hoeveel kilometers leggen ze af.

Alle deelnemers kunnen zich inschrijven op de website en geven de volgende persoonlijke gegevens door: naam, bedrijf, postcode woonplaats, postcode bedrijf, aantal kilometers en e-mailadres.

4.      Auteursrechten
De ingezonden beelden voor #ikfietsnaarhetwerk mogen door #ikfietsnaarhetwerk en Cyclis Bike Lease onbeperkt gebruikt worden via de verschillende communicatiekanalen (zowel on- als offline) van #ikfietsnaarhetwerk en zonder beperking in tijd, zonder dat hiervoor auteursrechten betaald moeten worden.

Deelnemers mogen enkel beelden insturen waarvan zij over alle auteursrechten beschikken. In die hoedanigheid moeten zij de goedkeuring hebben van alle derden die betrokken waren bij de opname van het ingezonden beeld en/of van derden die menen ten opzichte van hem/haar een recht van welke aard dan ook te kunnen uitoefenen.

De deelnemers garanderen dat hun inzendingen originele en onuitgegeven beelden zijn. Het is verboden om bestaand werk te kopiëren. Elke deelnemer geeft aan de organisator de garantie dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden betreffende het uitoefenen van overgedragen rechten.

5.      Facebook / Instagram / Website / Mailings / #ikfietsnaarhetwerk
#ikfietsnaarhetwerk kan een selectie van de ingestuurde foto’s en video’s op haar sociale media plaatsen en die van de initiatiefnemer Cyclis Bike Lease.

Door het gebruik van #ikfietsnaarhetwerk op de persoonlijke communicatiekanalen alsook op de kanalen van #ikfietsnaarhetwerk verleent de deelnemer de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van #ikfietsnaarhetwerk en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van #ikfietsnaarhetwerk te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart #ikfietsnaarhetwerk tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Alle creatieve inbreng moet oorspronkelijk zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

6.      Betalingen

Goed doel Habbekrats vzw en Natuurhulpcentrum vzw

Elke deelnemer kan ervoor kiezen om een vrije bijdrage of het bedrag dat hij/zij die dag uitspaart/wint door met de fiets naar het werk te gaan (bijvoorbeeld fietsvergoeding, besparing brandstof…), te doneren aan de goede doelen ‘Habbekrats vzw’ en ‘Natuurhulpcentrum vzw’.

Van elke betaling worden er €0,18 administratieve kosten ingehouden door Mollie. het bedrag wordt op de rekening van Cyclis Bike Lease gestort en wij storten het 50/50 integraal door.

7.      Gegevensverwerking
De gegevens zoals postcode en aantal kilometers worden enkel gebruikt om het aantal fietsers in België te lokaliseren en om het aantal kilometers weer te geven op de algemene teller, die te zien is op de website. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om de deelnemers op de hoogte te houden over de campagne, alsook toekomstige campagnes rond #ikfietsnaarhetwerk. De persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens die gebruikt worden voor de betalingen worden beheerd door een externe betaaldienstverlener: Mollie (https://www.mollie.com).

Elke deelnemer staat toe dat zijn gegevens gedeeld mogen worden met zijn werkgever. Dit betreft enkel de voor- en achternaam. Het e-mailadres wordt enkel uitgewisseld indien het om e-mailadressen gaat met de domeinnaam van het bedrijf / de werkgever. Er worden geen privé e-mailadressen gedeeld.

8.      Aansprakelijkheid
Wie deelneemt aan de campagne en zich hiervoor inschrijft, erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name betrekkingen tot technische prestaties, het risico op storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.

De organisator kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge.

Deelnemers moeten zelf alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens tegen allerhande aanvallen en inmenging van derden te beschermen. Wie zich inschrijft via www.ikfietsnaarhetwerk.be, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de campagne of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen nemen die zij nodig acht en kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.

De organisator behoudt het recht een deelname te annuleren, de campagne of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien er een vermoeden is van bedrieglijke feiten of deelnemers. De organisator kan hiervoor niet ter verantwoording geroepen worden.

9.      Cookies & Privacy
We gebruiken technologieën, zoals cookies en pixels, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met Google, Facebook en LinkedIn met als doel je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. De website informatie die gedeeld wordt met Google, Facebook en LinkedIn is voor ons volledig anoniem.

De gepersonaliseerde advertenties worden enkel ingezet door ikfietsnaarhetwerk en Cyclis Bike Lease en handelen over fietsleasing in het kader van de ikfietsnaarhetwerk-actie met als doel de naamsbekendheid van Cyclis Bike Lease te vergroten en meer mensen te overtuigen om met de fiets naar het werk te gaan.

Als gebruiker van de website kan je ervoor kiezen om jouw gebruiksgegevens niet te delen via de cookie-banner die verschijnt als je voor het eerst op de website komt.

Deelname aan #ikfietsnaarhetwerk betekent dat je volledig akkoord gaat met alle voorwaarden in dit document.