Disclaimer & Privacy

  1. Initiatiefnemer
  2. Doel van de campagne
  3. Doel van de website
  4. Goed doel en betalingen
  5. Gegevensverwerking
  6. Aansprakelijkheid
  7. Cookies & Privacy

1. Initiatiefnemer

Initiatiefnemer Cyclis, gelegen te Bike Valley Tervantstraat 2B in Beringen, is een leasemaatschappij die fietsen aanbiedt aan bedrijven en hun medewerkers in het kader van mobiliteit en flexibele verloning. www.cyclis.be

2. Doel van de campagne

Zoveel mogelijk mensen motiveren om op donderdag 7 mei naar het werk te fietsen.

3. Doel van de website

Het doel van de website is om inschrijvingen te registreren en hier ook informatie uit te halen: vanwaar vertrekken de fietsers en hoeveel kilometers leggen ze af.

Alle deelnemers kunnen zich inschrijven op de website en geven de volgende persoonlijke gegevens door: naam, bedrijf, postcode, aantal kilometers en e-mailadres.

4. Goed doel en betalingen

Elke deelnemer kan ervoor kiezen om het bedrag dat hij/zij die dag uitspaart/wint door met de fiets naar het werk te gaan (bijvoorbeeld fietsvergoeding, besparing benzine…), te doneren aan het goede doel ‘Rode Neuzen’.

Van elke betaling worden er €0,18 administratieve kosten ingehouden door Mollie. De rest van het bedrag wordt integraal doorgestort naar Rode Neuzen.

5. Gegevensverwerking

De gegevens zoals postcode en aantal kilometers worden enkel gebruikt om het aantal fietsers in België te lokaliseren en om het aantal kilometers weer te geven op de algemene teller, die te zien is op de website. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om de deelnemers op de hoogte te houden over de campagne, alsook toekomstige campagnes rond #ikfietsnaarhetwerk. De persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens die gebruikt worden voor de betalingen worden beheerd door een externe betaaldienstverlener: Mollie (https://www.mollie.com).

Er is een akkoord met Belfius om de gegevens van medewerkers van Belfius uit te wisselen. Dit betreft enkel de voor- en achternaam van personen die als bedrijfsnaam Belfius ingevuld hebben. Het e-mailadres wordt enkel uitgewisseld indien er een @belfius.be of @belins.be e-mailadres gebruikt wordt. Het doel van deze uitwisseling is om alle deelnemende medewerkers van Belfius een geel vestje van #ikfietsnaarhetwerk te kunnen bezorgen.

Er is een akkoord met Bond Moyson om de gegevens van medewerkers van Bond Moyson uit te wisselen. Dit betreft enkel de voor- en achternaam van personen die als bedrijfsnaam Bond Moyson ingevuld hebben. Het doel van deze uitwisseling is om alle deelnemende medewerkers van Bond Moyson een gadget als beloning te kunnen bezorgen.

6. Aansprakelijkheid

Wie deelneemt aan de campagne en zich hiervoor inschrijft, erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name betrekkingen tot technische prestaties, het risico op storingen en - meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.

De organisator kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge.

Deelnemers moeten zelf alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens tegen allerhande aanvallen en inmenging van derden te beschermen. Wie zich inschrijft via www.ikfietsnaarhetwerk.be, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de campagne of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen nemen die zij nodig acht en kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.

De organisator behoudt het recht een deelname te annuleren, de campagne of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien er een vermoeden is van bedrieglijke feiten of deelnemers. De organisator kan hiervoor niet ter verantwoording geroepen worden.